Teplota
12,7 °C
17.10.2019 12:56:03
Srazky/den
0 mm
17.10.2019 12:52:09
Srazky/hod
0 mm
17.10.2019 12:52:09